Rekruttering

Vi tilbyr: Rekruttering av høyt kvalifiserte ingeniører fra Europa
  • IT Ingeniører: Programvare utviklere, programvare arkitekter, test spesialister, webdesignere og mye mer.
  • Olje Gass Ingeniører: offshore, onshore ingeniører med lang erfaring fra olje og gass sektoren, etc
  • Bygg og anlegg: prosjektering ingeniører, ingeniør innen bygg og anlegg, drift leder, betong arbeid og andre spesialister.
Effektiv rekruttering er viktig for å oppnå høy organisatorisk ytelse.
Vi er her for å hjelpe deg i den komplekse prosessen med å ansette de best kvalifiserte kandidatene som du har behov for, på en rask og kostnadseffektiv måte.
BASIC REKRUTTERING
STANDARD
REKRUTTERING
Rekrutteringsløsning som bidrar på utvelgelse av aktive arbeidssøkere
1. Screening
- anonsere jobb annonsen på jobb nettsteder og andre spesifikke publikasjoner
- Valg av de beste kandidatene
2. Rekruttering
- Pre-intervjue kandidatene
- Psykologisk vurdering
- Rapporter om kandidatene
- Sjekk referanser
3. Anbefaling
- Presentere 3 – 5 kandidater
- Organisere det siste intervjuet med klienten
4. Garanti
- Gratis erstatte kandidaten
ACTIVE SEARCH
AKTIV SØK /
DIREKTE SØK
Direkte rekruttering metode
Rekruttering metode  som tilbyr en konkurransedyktig løsning når du ser etter en rask rekrutteringsprosess og høyt kvalifiserte kandidater
1. Screening
- Aktiv søk og utvelgelse av de beste kandidatene i ulike interne og eksterne  HR cv-databaser og nettverk
2. Rekruttering
- Presentere jobben og arbeidstaker
- Gjennomføre  intervju
3. Evaluering
- Psykologisk vurdering,  ifølge jobb profilen
- Gjennomføre operative / tekniske tester
- Sjekk referanser
4. Anbefaling
- Presentere 3 – 5 kandidater
5. Garanti
- Gratis erstatte kandidaten
HEAD HUNTING
HEAD HUNTING /
EXECUTIVE SEARCH
identifisere og motivere den ideelle kandidaten til å bli med over i det nye selskapet
1. Prosess
- Hode jakt av kandidatene ønsket av kunden
2. Prosedyre

- Rekruttering av ideelle kandidater
- Motivere kandidatene for den nye jobben
- Presentere kandidatens erfaring og resultater
- Organisere møtet mellom kandidat – klient
3. Garanti
- Gratis erstatte kandidaten

Evaluering metoder
Jobb analyse: å forstå både utdanning og erfaring, sosial og personlige egenskaper som trengs for en kandidat til å lykkes i den nye jobben.
Psykologiske tester som gjør rekrutteringen trygg
Vi bruker psykologiske tester som en mer objektiv måte å vurdere kandidater.
Resultatet gir en god profil over kandidatens personlighet samt en samlet vurdering fra våre godkjente psykologer.
Våre psykologiske tester er alle standardiserte målemetoder som beskriver en person under visse skalaer.Testresultatene er alltid en ekstra indikator som gjør det enklere å sammenligne kandidater. I Noroconsulting bruker vi både evnetester og personlighetstester.
Tekniske tester
Vi påfører teknisk tester evaluering.
Strukturelle intervjuer: direkte rekruttering analysemetode.
Kandidater Søkemåter
Vi bruker forskjellige metoder for rekruttering, utvelgelse og direkte søk. På denne måten kan vi sikre at vi finner kandidaten på den mest effektive måten og på kortest mulig tid.
Headhunting – Vår målgruppe er fagfolk som ikke aktivt søker jobb, men ville finne den tilbudte stillingen utfordrende. Direkte søk – aktiv søke i mer aktive cv-databaser.
Executive search (uformelt headhunting) – rekruttering av de beste profesjonelle personer for å fylle lederstillinger i bedrifter.
Sosiale medier faglige nettverk som LinkedIn og andre.
Offline database - vår database inneholder CV og data på våre søkere som vi samlet gjennom direkte søk.
Online database – alle cv databaser tilgjengelig på markedet.
Nettannonse – vi annonsere stillingen på alle de nærmere jobber promotion nettsider.
Trykt reklame – på våre kunders ønske annonserer vi stillingen i de trykte mediene.
Nettverk - med hjelp av vår markedskunnskap fokuserer vi på fagfolk som ikke aktivt søker jobb, men kan være egnede kandidater.


Hvordan vi jobber:

Comments are closed.


Facebook Twitter Delicious Digg